بازدید امروز : 335   
بازدید کل : 568018   

سه موج اصلاحات
موج سوم اصلاحات از سال ۹۷ شروع شده، از نوع جنبشهای جدید اجتماعی است، و ضرورتاً سر ندارد.

تضمین آزادی از منظر قرآن (کرسی ترویجی دکتر خانمحمدی)
علم و آگاهی، ‌عقل‌‌گرایی، تفکر، گسترش فرهنگ نقد و انتقاد دائمي عالمانه و گفتگوی تعاملی كاربردي ترين سازوکار قرآن برای تضمین آزادی‌های عمومی شهروندان می‌باشد.

مسئولیتهای دولت مردم سالار از منظر قران (کرسی ترویجی دکتر شفیعی)
مطلوب خداوند جامعه اي بر پايه برادري، همياري و ولايت همگاني، نيرومندي اجتماعي، نه به صرف ازدیاد منابع قدرت و ثروت، و مسئولیت پذیری شهروندان است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها