بازدید امروز : 144   
بازدید کل : 664984   

انتشار ویراست دوم کتاب «توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه»
ویراست دوم این کتاب با اصلاحات و اضافات در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط نشر نگاه معاصر روانه بازار شد

نواندیشی دینی، اخلاق و فقه: نقدی بر یک پروژه فکری
اگر گفتمان نواندیشی دینی بخواهد قرین موفقیت شود، نباید فقه (سیاسی) را در مقابل (فلسفه) اخلاق مطرح کند

بررسی و نقد اندیشه سیاسی آیت الله مصباح یزدی
تفکری که بر اساس نظام سلسله مراتبی و هرمی باشد، نمی تواند توزیع قدرت و تفکیک قوا را برتابد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها