بازدید امروز : 58   
بازدید کل : 736616   

چاپ کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها»
کتاب «حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها» در بهار ۱۴۰۰ توسط سازمان سمت و دانشگاه مفید به چاپ رسید

ثبت نظریه همروی در سطح ملی
همروی به عنوان یک نظریه به شکل رسمی در ششم اردیبهشت ۱۴۰۰ در سطح ملی به رسمیت شناخته شد

معرفی کتاب «آینه شاهی در دوره میانه»
این کتاب که حاصل همایشی در برلین بوده، توسط دانشگاه هاروارد چاپ شده؛ و معرفی آن به زبان فرانسه است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها