بازدید امروز : 133   
بازدید کل : 788658   

مبانی کلامی الگوهای مختلف حکومت دینی
در مورد حکومت دینی، بحث بر سر این است که چه کسی باید حکومت کند که بحثی کلاسیک و دارای مبانی سنتی است، حال آن که حکومت ما مدرن است

فقدان تحریر محل نزاع: در باره «اندیشه سیاسی ایرانشهری»
در خصوص اندیشه ایرانشهری، می توان گفت نه مدعا و دلیل کاملاً مشخص است، و نه نقدهایی که به آن وارد شده

بشیریه: زاهد و پارسای معبد علم
دکتر بشیریه معلمی توانا، دقیق، متواضع و پارسا است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها