بازدید امروز : 20   
بازدید کل : 847654   

انتشار کتاب «چهل سالگی انقلاب اسلامی»
این کتاب مجموعه مقالات همایشی در مسکو در سال ۱۳۹۸ است

مطالعات انقلاب اسلامی در روسیه
این جلسه با حضور النا دونایوا و مارینا کامنوا در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شد

اسلام و دولت ملی (National state)
این سخنرانی روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط مؤسسه فجرنا به شکل مجازی برگزار شد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها