کلمات قصار

کلمات عرفانی دکتر الهی قمشه ای

- ذات همه افراد را دوست بداريد و به همه عشق ورزيد، از صفات بد تبري جوييد.

    - همه اسماء ملائكه و خداوند در درون ما وجود دارد.

- ما سيرهايي همانند سير انبیاي گذشته داريم.

- ما براي رسيدن به كمالات حسين (ع) و اصحاب او گريه مي‌كنيم، نه صرفاً براي مشكلات آنها.

- اگر محب شوي، محبوب مي‌شوي.

- در قمارخانه واقعي كل وجودت را بباز.

- ‌هارموني مظهر وجود و ظهور واحد در كثير است.

- علم، كشف ‌هارموني؛ هنر، ارائه ‌هارموني؛ اخلاق؛ عمل به ‌هارموني؛ و دين هر سه آنهاست.

- اصل مسلماني، تسليم شدن در مقابل ‌هارمونی‌هاست.

- رياضيات، موسيقي ذهن است؛ و موسيقي، رياضيات قلب.

- نماز رقص الهي است.

- قرآن آدرس كوي دوست است.

- زيبايي، دختر خداوند است.

- علم يعني حركت از سمت كثرت به طرف وحدت.

- بالاترين هنر، دلربايي است.

- همه خطابات قرآن مال شماست، داستان يوسف و نمرود و فرعون هم مال شماست.

- قرآن وجه الله است، با خواندن آن بايد دنبال صاحب وجه باشي.

- معشوق ما تنها معشوقي است كه نسبت به او غيرت نداريم و از زياد شدن عشاق و رقبا نمي‌ترسيم.

- خدا هم عاشق است و هم معشوق، از حيثيت عاشقي، مرد را آفريد، و از حيثيت معشوقي، زن را.

- عشق و مستي يعني من نباشم؛ تو باشي.

- كسي كه عاشق «خود» است، نه به خود مي‌رسد، نه به خدا.

- خداوند با خلقت مي‌خواست خود را نشان دهد.

- شهادت، جان بر كف نهادن است، خواه خدا بگيرد يا نه؛ امام حسين (ع) قبل از عاشورا شهيد شده بود.

- امام حسين (ع) قبلاً در دعاي عرفه و امثال آن شهيد شده بود. كربلا مظهر بارز شهادت او بود.

- پيامبر (ص) چون در معراج خيلي بالا رفت، مسائل ريز پاييني در نظرش هيچ شد.

- اميدوارم شوق ديدار داشته باشي، نه شوق ديوار!

- غم از جنس كثرت، و ‌هارموني و دين و هنر از جنس وحدت است.

- طاعات را به دانش، و دانش را به عقل و حكمت (Wisdom) بدل كنيد.

- موسيقي، رياضيات دل است.

- عرفان، برخوداري از تمامي نعمت‌هاست.

- عرفان يعنی يكي بين، يكي گو، يكي بدان و يكي بشنو.

- غرور، گدايي گستاخانه است.

- موجود از آن جهت كه وجود دارد، معشوق؛ و از آن جهت كه مي‌فهمند عاشق است.

- تا «يكي» نشوي عاشق نمي‌شوي.

- خداوند عاشق خود شد كه جهان را خلق نمود.

- اگر ماهيت خود را كنار بگذاري، بزرگ مي‌شوي.

- هنر بزرگترين معلم اخلاق است.

- هنر براي هنر، يعني هنر براي خدا نه ماسواي او.

- هنرمند مقلد ذوقيات و فطريات خويش است.

- در بهشت روي موسيقي راه مي‌رويم.

- موسيقيدانان بزرگ، عالَم مُثل طبيعت را درك كرده‌اند.

- هنر مخدوم شماست، نه خادم شما.

 

7804 مرتبه بازدید
در حال ارسال...