کارنامک

کارنامک

سيد صادق‌ حقيقت‌ 

Curriculum Vitae

(كارنامك)

1402

 

  

      الف‌ .  مشخصات‌ فردي‌ و تحصيلي‌ 

-  متولد 1341.

 - كارشناسي‌ علوم‌ سياسي‌ (دانشگاه‌ تهران‌،1372).

- كارشناسي‌ ارشد روابط‌ بين‌الملل‌ (دانشكده‌ روابط‌ بين‌الملل‌،1374)[1].

 - دكتري‌ علوم‌ سياسي‌ ،گرايش‌ انديشه‌ سياسي‌ (دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌،1380).

 - دروس‌ حوزوي‌ (از سال‌ 1360).

- استاد تمام رشته علوم سیاسی، تدریس در دانشگاه تهران، دانشگاه ادیان، و دانشگاه باقرالعلوم (ع).

- محقق نمونه استان قم، دانشگاه مفيد و بنیاد ملی نخبگان در سال1383،1382 ، 1385، 1389 ، 1392و 1394؛ و پژوهشگر ممتاز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384.

- عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید (1380-1401).

- عضو هیأت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی (از 1402).

- استاد مدعو دانشگاه بین المللی فلوریدا (FIU) در سال 1395-1396.

- آدرس: صندوق پستي:66351- 37169

ss.haghighat@gmail.com

http://www.s-haghighat.ir

  

ب‌  .  كتاب‌ها 

- جمهوری اسلامی، سیاست خارجی و روابط بین­ الملل (تهران، کویر، 1400).

- حق تعیین سرنوشت و حقوق ملتها (تهران، سمت و دانشگاه مفید، 1399).

- بررسی و نقد متون سیاسی (تهران، کویر، 1399).

- فلسفه سیاسی و روش شناسی: مجموعه گفتگوها (تهران، کویر، 1398).

- همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی (تهران، هرمس، 1396).[2]

- سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی (تهران، کویر، 1395).

- نقد متون سیاسی (نشر طبا، 1391).

- فربه و نحیف، مایکل والزر، ترجمه سید صادق حقیقت (و مرتضی بحرانی)، (تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، پاییز 1389).

- مبانی اندیشه سیاسی در اسلام (تهران، سمت، 1387)؛ ویراست دوم (قم، دانشگاه مفید، 1392).

- روش شناسي علوم سياسي (قم، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۵).[3] 

- مباني‌، اهداف‌ و اصول‌ سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌  (قم‌: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385‌).[4]

السیاسة الخارجیة للدولة الاسلامیة: اسسها، اصولها، اهدافها، تعریب حسن علی مطر (منشورات المحبین، 2013).

- مسأله‌شناسي‌ مطالعات‌ سياسي‌ اسلامي (قم:بوستان كتاب، ۱۳۸۳).[5] 

 - سياست‌ در اسلام‌ : كتابشناسي‌ توصيفي‌   (تهران‌:همراه، 1383‌). 

- توزيع‌ قدرت‌ در انديشه‌سياسي‌ شيعه‌  (تهران: هستي‌ نما،1381).[6]

توزیع السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی، تعریب حسین صافي (بیروت: مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامي، 2014).

- مباني‌ حقوق‌ بشر از ديدگاه‌ اسلام‌ و غرب‌ (تهران‌: مؤسسه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ معاصر، 1381)[7].

مبادئ حقوق الانسان فی الاسلام و المذاهب الاخری، تعریب خلیل زامل العصامی، لبنان، مرکز الغدیر، 2011 (1432 ق).

- Six Theories about the Islamic Revolution's Victory (Editor) (Tehran: Alhoda, 2000).

    ست نظريات حول انتصار الثوره الاسلاميه، المترجم:مختار الاسدي (طهران: الهدی، 1384). 

- درآمدي‌ بر انديشه‌سياسي‌ اسلامي‌  (ويراسته‌) (تهران‌: الهدي‌، 1378).

   مدخل‌ الي‌ الفكر السياسي‌ في‌ الاسلام‌ (اعداد). المترجم‌ :خليل‌ عصامي‌ (طهران‌ :الهدي‌ ،1421ق ).

      - گفتگوي‌ تمدنها و برخورد تمدنها  (قم‌: طه‌، 1378).

   حوارالحضارات و صدامها، ترجمه السيدعلی الموسوی (لبنان: دارالهادی، 1421ق). 

- انديشه‌سياسي‌ در اسلام‌: كتابشناسي‌ توصيفي‌ (تهران‌: الهدي‌، 1377).

- انقلاب‌ اسلامي‌ و چرايي‌ و چگونگي رخداد‌ آن(قم‌: نهاد نمايندگي‌، 1377 به‌ بعد)[8].

- علل‌ و عوامل‌ پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌  (قم‌: طه‌، 1377).

- سالشمار تاريخ‌ و روابط‌ بين‌ الملل‌  (قم‌: خرم‌، 1377)[9].

- مسؤوليتهاي‌ فراملي‌ در سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌  (تهران‌: مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، 1376)[10].

 

      ج‌ .  تحقيق‌ها 

- بررسی ضعفها، قوتها، فرصتها و تهدیدهای پیش روی مدارس علوم دینی اهل سنت، (دبیرخانه شورای برنامه­ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، 1397).[11]

- نخبگان از منظر دینی (مجمع تشخیص مصلحت، 1391).[12]

- آسيب‌شناسي‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ روحانيت‌  (مركز مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌، 1381).[13]

- آسيب‌شناسي‌ فرهنگ‌ سياسي‌ ما  (مركز پژوهشهاي‌ صدا و سيما، 1376).

- آسيب‌شناسي‌ علوم‌ سياسي‌ در حوزه‌ انديشه‌ شيعي‌ (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1375).[14]

- الكفار و اولادهم‌ من‌ حيث‌ الطهارة‌ والنجاسة‌ (رساله‌ حوزه‌، 1374).

- حكومت‌هاي‌ اسلامي‌ در بستر تاريخ‌  (مركز تحقيقات‌ استراتژيك‌، معاونت‌ انديشه‌ اسلامي‌، 1372).[15]

 

  د .  مقاله‌ها

-          «رابطه سوژه لکانی و شکل­گیری نظریه­های شکست جنبش مشروطه»، مجله علمی- پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش 29 (بهار و تابستان 1400).[1]

-          «نظریه همروی و نواندیشی دینی»، در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات علمی پنجمین کنگره بین­المللی علوم انسانی اسلامی، ج 8، تهران، آفتاب توسعه، 1400، ص 439-470.

-          «فقدان تحریر محل نزاع»، سیاست­نامه، ش 21 (نوروز 1401).[1]. مشترك با محمد باقری، علی مختاری و حمداله اکوانی.

- «جهاد ابتدایی از دیدگاه فقه شیعه»، فصلنامه شیعه­ شناسی، ش 75 (پاییز 1400).

-          «نظریه همروی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی»، مجله آینه پژوهش، ش 189 (مرداد و شهریور 1400).

-          «سیاست و اخلاق فضیلت: مقایسه اسلام، لیبرالیسم و جماعت­گرایی»، دوفصلنامه علمی- تخصصی هاد، ش 2 (بهار و تابستان 1400).

-          «نقد احیای علوم سیاسی»، مجله آینه پژوهش، ش 188 (خرداد و تیر 1400).

-          «درآمدی بر تأثیر آموزه مشیت الهی بر پذیرش حکومت مغولان در ایران»، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش 23 (بهار 1399).[1]

-          «نقد موج­های جماعت­گرایی به لیبرالیسم»، مجله علمی- پژوهشی رهیافت­های سیاسی و بین­المللی، ش 61 (بهار 1399).

-          «خوانشِ قصدگرا به مثابه روشِ تفسیر گفتار سیاسی سعدی»، چهارمین کنفرانس بین­المللی علوم سیاسی، روابط بین­الملل و تحول، گرجستان (15 جولای 2020). [2]

-          «قدرت در گفتار سیاسی فردوسی و هومر»، چهارمین کنفرانس بین­المللی علوم سیاسی، روابط بین­الملل و تحول، گرجستان (15 جولای 2020). [3]

-          «همروی و نواندیشی دینی»، پنجمین کنگره بین­المللی علوم انسانی، 1398.   

-          «هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی»، مجله حقوق بشر، سال سیزدهم - شماره 1 (بهار و تابستان 1397).

-          «خاستگاه قدرت در اندیشه سیاسی در غرب (با تکیه بر ایلیاد هومر)، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 310-311 (پاییز و زمستان 1397).[4]

      - «نسبت علم و دموکراسی در مطالعات و فلسفه علم معاصر»، فصلنامه روش­شناسی علوم انسانی، ش 99 (تابستان 98).[5]

      - «فضیلت­گریزی و بی­تفاوتی به مثابه یک بحران در زیست سیاسی جامعه ایران»، در: علم سیاست، ایران امروز و گذارهای پیش رو، تهران، انجمن علوم سیاسی ایران، 1398.[6]

- "انقلاب اسلامی ایران: مقایسه «نظریه رهبری مذهبی» با دیگر نظریه­ها"، سیاست­نامه مفید، ش 3 (پاییز و زمستان 1396).[7][1]. مشترك با ولی محمد احمدوند.

[2]. با همکاری مهدی خورشیدی و محمد خورشیدی.

[3]. با همکاری مهدی خورشیدی و محمد خورشیدی.

[4]. با همکاری محمد خورشیدی.

[5]. مشترک با امیرحسین امامی کوپایی.

[6]. همایش بین­المللی انجمن علوم سیاسی ایران، مشترک با نیلوفر چینی­چیان.

[7]. با همکاری محمد خورشیدی.

- "سعدی و سنّت‌های فکری سازنده عرف سیاسی"، مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی، سال سیزدهم، شماره سوم (تابستان 1397).[16]

- "آثار سیاسی حقوقی صحیفه مدینة النبی"، سیاست­نامه مفید، ش 2 (بهار و تابستان 1396).[17]

- "بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصرآینه پژوهش، ش 169 (فروردین و اردیبهشت 1396).[18]  

- "حوزه انقلابی و مسئولیت­های فراملی" (کرسی ترویجی)، در: همت بدرآبادی (به اهتمام)، حوزه انقلابی: مسئولیت­های ملی و فراملی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1396.

- "بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الثانی، فی: نصوص معاصرة، ش 50 (ربیع 2018/ 1439 ق).

- "بین حوار الحضارات و صراعها: قراءة فی النظریتین"، القسم الاول، فی: نصوص معاصرة، ش 49 (شتاء 2018/ 1439 ق).

- "عقل نواندیشانه و عقل روشنفکرانه"، در: محمدتقی فاضل میبدی (به کوشش)، فقه و تدبیر (یادنامه آیت­الله العظمی اردبیلی)، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار آیت­الله اردبیلی، 1396.

- "ولایت و نظارت در فقه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (نشست­های علمی)، ج 1، تهران، عروج، 1396.

- "ولایت و نظارت در اندیشه سیاسی فقهای معاصر شیعه"، در: حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (مجموعه مقالات)، ج2 ،تهران، عروج، 1396.

- "بررسی و نقد دو دیدگاه حداکثری و حداقلی با تأکید بر اندیشه‌‌ی سیاسی اسلام" (میزگرد با دکتر هادی صادقی)، در: نظریه­پردازی­های دینی، ج 7: اندیشه سیاسی اسلام، قم، محراب فهیم، بی­تا.

- "سیاست فاضله در مکتب سیاسی علوی"، در: سیاست: مجموعه مقالات همایش بین­المللی حکومت علوی: نگاهی پس از چهارده قرن، قم، دانشگاه مفید، 1396.[19]

- "بررسی ماهیت نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی کلاسیک (با نگاهی به فقه اسلامی)، در: ابراهیم عزتی (و دیگران)، همایش بین­المللی علوم انسانی اسلامی (مجموعه مقالات)، ج 1، تهران، مؤسسه هدایت فرهیختگان جوان، 1395، ص 490-509.[20]

- "صلح جهانی: مقایسه­ای بین دیدگاه کانتی و اسلامی"[21]، مجله حقوق بشر، ش 21 (بهار و تابستان 1395).

- "اجتهاد و هرمنوتیک: پیوند یا گسست؟"، در: سیدکاظم سید باقری، هرمنوتیک و اجتهاد در فقه سیاسی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1394.

- "نقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش 6 (زمستان 1394).

- “Transnational Responsibilities and Human Rights in the Foreign Policy of Iran”, Just Peace Diplomacy Journal, No 12 (Winter 2015)

- "فقه سیاسی و دموکراسی"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، ش 4 (تابستان 94).

- "شیعه"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد هفتم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1396.[22]

- "تعالی / استعلاء"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1395.[23]

- "پوچ­گرایی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد چهارم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1394.[24]

- "ازخودبیگانگی"، در: علی اکبر علیخانی (و همکاران)، حکمت سیاسی اسلامی؛ مفاهیم بنیادین، جلد دوم، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، 1394.[25]

- "روانشناسی شخصیت و مسأله ساختار / کارگزار (مطالعه موردی: امام خمینی وکارتر)"، : مجله علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش 31 (تابستان 1394). [26]

- "تعامل با سلطان جور در اندیشه شیخ مفید"، فصلنامه علمی- پژوهشی کاوشی نو در فقه اسلامی، ش 80 (تابستان 1393).[27]

- "اسماعیلیان نزاری، از خشونت تا تجددگرایی"، فصلنامه علمی- تخصصی سپهر سیاست، ش 1 (پاییز 1393).[28]

- "تحلیل گفتمانی وحدت شیعه و سنی"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 47 (پاییز 1393).

- "Persian Mirrors for Princes: Pre-Islamic and Islamic Mirrors Compared"[29], in: Regula Forster & Neguin Yavari (ed), Global Medieval: Mirrors for Princes Reconsidered, US, Harvard University, 2015.

- "نواندیشی دینی: بررسی و نقد رویکرد حداکثری و حداقلی"،[30] در: عبدالمجید مبلغی (به کوشش)، نواندیشی دینی، قم، پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلامی، زمستان 1393.

  "التجدید الدینی بین الاتجاه الرادیکالی و الحداثوی"، نصوص معاصرة، ش 52-53 (خریف و شتاء 2019، 1440 ق).

- "معنا و شرایط جنگ مقدس در افکار ابن میمون"، فصلنامه مطالعات منطقه­ای، ش 55 (زمستان 1393).[31]

- "مبانی معرفتی نظریه همروی"، در: مجمع عالی حکمت اسلامی، علم دینی: دیدگاه­ها و تحلیل­ها، قم، انتشارات حکمت اسلامی، 1393.

- "سلفی­گری در مقابل نواندیشی دینی"، مجموعه مقالات کنگره جهانی جریان­های افراطی و تکفیری در جهان اسلام"، ج 8، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، 1393، ص 267-299.

"السلفیة فی مواجهة احیاء الفکر الدینی"، مجموعة مقالات المؤتمر العالمی حول آراء علماء الاسلام فی التیارات المتطرفة و التکفیریة، المجلد الثامن، قم، دارالاعلام لمدرسة اهل البیت (ع)، 1435 ه.ق.، ص 223-251.

- "جایگاه حقیقت و عقلانیت در تبارشناسی میشل فوکو"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات سیاسی دانشگاه آزاد، ش 23 (بهار 1393)[32]؛ و "میشل فوکو و کالبدشکافی حقیقت و عقلانیت"، ارائه شده به: اولین کنفرانس بین­المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، 31 خرداد 93.[33]

- "انقلاب اسلامی و روانشناسی سیاسی امام خمینی (ره) و کارتر"، مجله علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، ش 26 (بهار 1393). [34]

- "التبادل الحضاری بین الهخامنشیین والفینیقیین: دراسة مقارنة بین المنهجیتین التقلیدیة والحدیثة"[35]، فی: نصوص معاصرة، ش 40-41 (خریف و شتاء 2016)، و:

 

Jean-Michel Mouton (& Jacque Paviot), Civilisations en Transition, Liban, Centre International des Sciences de l' Homme (CISH), 2014.  

- "تولید علم اسلامی؛ راهبردي براي وحدت تمدنی جهان اسلام"، ارائه شده به دومین کنگره بین­المللی علوم انسانی اسلامی، 1392.[36]

- "تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی"، مجله علمی- پژوهشی پژوهش سیاست نظری، ش 14 (پاییز و زمستان 1392).

- "همروي فلسفه سياسي و فقه سياسي"، آینه پژوهش، ش 143- 144 (آذر- اسفند 92).

- "نظریه جنگ عادلانه در فلسفه سیاسی سنت آگوستین"، مجله علمی- پژوهشی غربشناسی بنیادی، ش 3، سال 4 (پاییز و زمستان 92).[37]

- "معرفت شناسی سیاست در حکمت متعالیه"، در: محمد نصیری (و محمدرضا بحرانی)، مجموعه مقالات کنگره بین­المللی فرهنگ و اندیشه دینی، ج 3، بوشهر، مؤسسه سفیران فرهنگی مبین، 1392، ص 281-296.[38]

- "تشیع، بنیادگرایی و اسلام سیاسی"، مجله اسلام سیاسی، ش 1 (پاییز 1392).[39] 

- "رویکردی فضیلت مدارانه به هویت ملی"، فصلنامه علمی- پژوهشی علوم سیاسی، ش 58 (تابستان 1392).[40]

- "نگاهی به کتاب لائیسیته چیست؟آینه پژوهش، ش 139 (فروردین و اردیبهشت 92).[41]

- "دین و حقوق بشر نحيف و فربه"، مجله حقوق بشر، ش 14 (پاییز و زمستان 1391).[42]

- "بررسی نظریه جهاد ابتدایی در فلسفه سیاسی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین­المللی، سال دوم، ش 9 (زمستان 1390).[43]

- "آسیب شناسی رشته علوم سیاسی در ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ، ش 19 (پاییز 91).

- "فقه سیاسی و نظریه دولت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 38 (تابستان 1391).

- "مقایسه فلسفه تحلیلی و فلسفه قاره­ای"، فصلنامه پژوهشهای سیاسی و بین­المللی، سال دوم، ش 7 (تابستان 1390).[44]

- "نقد و بررسی کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین"، در: شریف لک­زایی (به اهتمام)، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر دوم (نشست­ها و گفتگوها)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390.[45]   

- "Islamic Human Rights Discourse: A Communitarian Defense", in: Selected Academic Proceedings, Johns Hopkins University, 2011.[46]

- "التشیع و العلمانیة: قراءة فی المنطلقات و المسارات"، ترجمة محمد عبدالرزاق، نصوص معاصرة، العدد 23 (صیف 2011).

- "Islam, Communitarianism and Human Rights", paper presented at the workshop on "Islam and Human Rights", Exeter, June, 22-23, 2011.

- "نظریه همروی و دانش سیاسی"، ارائه شده به همایش انجمن علوم سیاسی تحت عنوان "رویکرد ایرانی به سیاست"، 5 خرداد 1390.

- "فقه سیاسی شیعه و نقش دوگانه مصلحت"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 32 (زمستان 1389).

"ازدواجیة دور المصلحة فی الفقه السیاسي الشیعي"، ترجمه: نظیرة غلاب، الاجتهاد و التجدید، العددان 28-29 (خریف و شتاء 2014م- 1435 ه.ق.).

    - "Democracy: A Comparison between Islam and Liberalism", paper presented at the seminar on "Islam and Europe: Religion, Law, Identity", Bologna, March, 14-15, 2011.

- مسئله ساختار/کارگزار در علوم اجتماعی، فصلنامه علمی – پژوهشی روش­شناسی علوم انسانی، ش 64-65 (پاییز 1389).

- "العلاقة بین الفکر السیاسی للنایینی و الکواکبی"، مقاله ارائه شده به کنفرانس "اولویات اصلاح در جهان اسلام: دولت و شهروندی"، استانبول، 10 و 11 آذر 1389.

- "مشروع تجديد الفكر الديني: ملاحظات نصية ومنهجية"، ترجمة: علي آل دهر الجزائري، نصوص معاصرة، السنة الخامسة، العدد العشرون، خریف 2010 م (1431 ه).

- "نگاهی انتقادی به کاربرد نظریه بحران اسپریگنز در مطالعات سیاسی"، علوم سیاسی، ش 49 (بهار 1389).[47]

- "تحولی روش شناختی در فقه سیاسی شیعه"، فصلنامه علمی- پژوهشی شیعه شناسی، ش 29 (بهار 1389).

- "Iranian Identity in the West: A Discursive Approach", Journal of Third World Studies,[48] Vol. XXVIIm No 1 (Spring 2010), pp. 85-105, and in: Lloyd Ridgeon (ed), Shi'i Islam and Identity, London & New York, I.B. Tauris, 2012.

-"Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective"[49], in: Bas de Gaay Fortman (and others) (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan, 2010.

- "ولایة الفقیه: دراسة فی نظریات فقهیة"، ترجمة: السید حسن مطر الهاشمی، الاجتهاد و التجدید، العدد 13-14، شتاء و ربیع 1431 ق (2010 م).

- "بررسی و نقد نظریه­های دولت در فقه شیعهعلوم سیاسی، ش 48 (زمستان 1388).

"نظریات الدولة فی فقه الشیعة: قراءة نقدیة"، ترجمة صالح البدراوی،  الاجتهاد و التجدید، العدد 26-27 (ربیع و صیف 1434، 2013).

- "Principles of Peace in Islam: A Theoretical Framework", paper presented at the conference on "Fostering Peace through Abrahamic Religions: The Promise and Pitfalls", Switzerland, Feb, 7-9, 2010.

- "(بررسی و نقد کتاب) سکولاریسم اسلامی، مجله علوم سیاسی، ش 47 (پاییز 1388).

- "تشیع و عرفی­گرایی"، فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافتهای سیاسی و بین­المللی، ش 18 (تابستان 1388).

- "نقدی بر کتاب اسلام، سنت، دولت مدرن[50] مجله علوم سیاسی، ش 46 (تابستان 1388).

- "A Shift in Shia Fiqh? A Comparison between Individual-centered and Institution-centered Theories", Paper presented for the seminar on "Diversity and Change in Islamic Law", Exeter University, June 4-5, 2009.

- "نقدهایی مشابه به متن­هایی متفاوت: بررسی متونی در حوزه اسلامی سازی معرفت"، علوم سیاسی، ش 43 (پاییز 1387).

- "تقابل رفتارگرایی و نهادگرایی"، فصلنامه علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه (روش­شناسی علوم انسانی)، ش 55 (تابستان 1387).

- ”گفتمان“،[51] در عباس منوچهري (به اهتمام) و دیگران، رهیافت و روش در علوم سیاسی، تهران، سمت، 1387.[52]

- "الوحدة الاسلامیة: تحلیل خطابی و معالجة سیسیولوجیة"، ترجمة: مشتاق الحلو، نصوص معاصرة، العدد 11 (صیف 2007 م/ 1428 ه).

- "ظرفیت­سنجی مفاهیم سیاسی مدرن"، فصلنامه علوم سیاسی، ش 38 (تابستان 1386).

- "نواندیشی دینی: ملاحظاتی متن­گرایانه و روش­شناسانه"، ارائه شده به سمینار نقد آرای دین شناسانه سروش (26 آذر 1386).

- "از ساختارگرايي تا پساساختارگرايي"، حوزه و دانشگاه، ش ۵۱ (تابستان ۱۳۸۶).

- “Human Rights and Tran-national Responsibilities of Islamic Government”, workshop jointly held by Mofid Univ., Amsterdam Univ. and School of I.R., May, 7, 2007.

("حقوق بشر و مسئولیت­های فراملی دولت اسلامی"، کارگروه مشترک دانشگاه مفید با دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل، قم، دانشگاه مفید، 17/2/1386).

- «هرمنوتيك و مطالعات اسلامي»، در: علی­اکبر علیخانی و همکاران، روش­شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386.

- "آسيب شناسی فرهنگ سياسی ايرانيان"، اعتماد (۸ و ۹ ارديبهشت ۱۳۸۶).

- ”جستارهاي نظري در باب رهبري مذهبي“، مجموعه مقالات همایش انقلاب اسلامی، ج 1، قم، نشر معارف، 1385.

- "آسيب شناسي حكومت اسلامي در سيره نبوي"، علوم سياسي، ش ۳۵ (پاييز ۱۳۸۵)؛ و در: جمعی از محققان، سیره سیاسی پیامبر اعظم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1386.

- "گفتگوی فرهنگ­ها، ضرورت دنیای پسامدرن"، ارائه شده به همایش گفتگوی فرهنگ­ها، مسکو، اکتبر 2006.[53]

- "بررسی و نقد كتاب نظام سياسي و دولت در اسلاممجله علمي – پژوهشي نامه مفيد، ش 50 (آبان 1384).

- “انديشه سياسي ملاصدرا؟“, مجله علوم سياسي، ش 30 (تابستان 1384).

- ”گفتمان و مطالعات اسلامي و ايراني“، مجله پژوهش و حوزه، ش 21-22 (1384).

- "تحديد مصلحت"، فرهنگ انديشه، ش ۱۳ (بهار ۱۳۸۴).

- "هم نهاد سازي سنت و تجدد در حوزه مسائل زنان" (مصاحبه)، مجله زنان، ش 122 (تير ماه 1384).

- ”هويت ايراني: تحليلي گفتماني“، ارائه شده به سومين همايش حقوق بشر دانشگاه مفيد، ۱۳۸۴.

- «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت­سنجی ادلة برون­دينی و درون­دينی»، مباني نظري حقوق بشر، مركز حقوق بشر دانشگاه مفيد، 1384.

- “Theoretical Foundations of Human Rights: A Comparison between Textual and Meta-textual Reasoning”

- «طبقه‌بندي‌ دانش‌ سياسي‌ در جهان‌ اسلام‌»، علوم سياسي، ش 28 (زمستان 1383)، و در: داود فيرحي،(به کوشش)، روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.[54]

- ”توليد علم و رويارويي با تجدد“ (گفتگو)، در درآمدي بر آزاد انديشي و نظريه پردازي در علوم ديني، دفتر سوم، قم، معاونت پژوهشي حوزه علميه، ۱۳۸۳.

- “انقلاب اسلامي ایران: تحلیلی گفتمانی“، ارائه شده به كنفرانس بين المللي انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، اسفند 1377؛ و چاپ شده به زبان روسی در: مجموعه مقالات دانشمندان روسیه و ایران در باره انقلاب اسلامی ایران، مسکو، رایزنی سفارت ج.ا.ا در روسیه، بهمن 1387 (فوریه 2009).

- ”عرفي گرايي اسلامي و حقوق بشر“، ارائه شده به همايش لائيسيته و حقوق بشر، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۳.

- «گونه­شناسی ارتباط دين و سياست در انديشه سياسی شيعه»، مجله علمي - پژوهشي نامه مفيد، ش ۴۴ (مهر و آبان ۱۳۸۳).

- “Western Globalization and Imam Mahdi’s Globalism”, in Imam Mahdi, Justice and Globalization, London, Institute of Islamic Studies, 2004.

"شهر خدا: جهانی شدن و مهدویت"، ترجمه فریبا رضوی، خرد نامه همشهری (شهریور 1385).   

- “Politico-religious Leadership: A Theoretical Framework”, paper presented at the conference on Religious Leadership, Peshawar, March, 13-14, 2004.       

- ”معرفي و نقد كتاب ما چگونه ما شديم؟“، نامه علوم انساني، ش 8 و9، (تابستان، پاييز و زمستان 1382 و بهار 1383).

- ”جهاني سازي و مسئوليت هاي فراملي“، در سيد طه مرقاني (به اهتمام)، جهانشمولي اسلام و جهاني سازي، ج ۳، تهران، مجمع تقريب مذاهب اسلامي، ۱۳۸۲.

- ”در باب نسبت سنجي دين و دموكراسي“، سروش انديشه، سال دوم، ش 7 و8 (زمستان 1382)؛ و در محمدباقر خرم­شاد (به اهتمام)، مردم­سالاري ديني، ج ۱، تهران نشر معارف، ۱۳۸۵.

- ”آشفتگي مفاهيم سياسي در ايران معاصر“، مجله علوم سياسي، ش 24، (زمستان 1382).

- ”نقدي بر روش شناسي فلسفه سياست و علم سياست“،مجله علوم سياسي، ش ۲۳، (پاييز 1382)؛ و در حمید پارسانیا، روش شناسی انتقادی حکمت صدرایی، قم، کتاب فردا، 1389، ص 95-102.

- ”بحران روش شناسي در علوم سياسي“، مجله علوم سياسي،ش 22، (تابستان 1382).

- ”چرا خاتمي به ميان دانشجويان نمي رود؟ (روانشناسي سياسي خاتمي)“، گفتگو با هفته نامه گوناگون (10و17/3/1382).

- "National Interests and Trans-national Responsibilities in Pakistan-Iran Relations", in Minhaj-ul-Hassan (ed), Pakistan – Iran Relations in Historical Perspective, Peshawar, Culture Center of I.R.I., 2004.

- «ملاحظاتي‌ درباره‌ كتاب‌  قدرت‌، دانش‌ و مشروعيت‌ در اسلام‌ »، مجله‌ علمي‌ - پژوهشي‌  نامه‌ مفيد ، ش‌ 32 (زمستان‌ 1381)[55].

- ”گفتگوي تمدن ها و برخورد تمدن ها“، در عبدالرسول‌ بيات‌ با همكاري‌ جمعي‌ از نويسندگان، فرهنگ‌ واژه‌ها  (قم‌:مؤسسه‌ انديشه‌ و فرهنگ‌ ديني‌،1381).

- «امام‌ علي‌ (ع‌) و آسيب‌شناسي‌ حكومت‌ اسلامي‌»، مجله‌  كتاب‌ نقد، ش‌ 18(بهار 1380). و «آسيب‌شناسي‌ حكومت‌ از ديدگاه‌ امام‌ علي‌ (ع‌) ،در  دانشنامه‌ امام‌ علي‌ (ع‌)، ج‌ 6  (تهران‌ :پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌،1380) صص‌ 75 - 108.

- «چيستي‌ و گونه‌هاي‌  فلسفه‌ سياسي‌»، مجله‌ علمي‌ - پژوهشي‌  نامه‌ مفيد، ش‌ 25(بهار 1380).

- «حقوق‌ بشر اسلامي‌: شرايط‌ امكان‌ و امتناع‌»، در  حقوق‌ بشر و گفتگوي‌ تمدنها (قم‌:دانشگاه‌ مفيد،1380).

- «وفاق‌ اجتماعي‌ و توزيع‌ قدرت‌»،در  همايش‌ رقابتهاي‌ سياسي‌ و امنيت‌ ملي‌ ،مقالات‌ ،ج‌ 1  (تهران‌ :وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌ ،1379). 

- «انديشه‌ سياسي‌ ـ كلامي‌ عبده‌».مجله‌  نامه‌ مفيد، ش‌ 22 (تابستان‌ 1379).

- «شش‌ نظريه‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامي‌»،در   راه‌ انقلاب‌ :مجموعه‌ مقالات‌ پژوهشي‌ در باره‌ انقلاب‌ اسلامي‌.  ج‌ 1(تهران‌:هماهنگ‌،1378).

- «نگاهي‌ به‌ كتاب‌  بنيادهاي‌ علم‌ سياست‌ ».مجله‌  آيينه‌ پژوهش‌ ، ش‌ 57 (مرداد و شهريور 1378).

- «سياست‌ خارجي‌ دولت‌ اسلامي‌ از ديدگاه‌ امام‌ خميني‌» در  امام‌ خميني‌ و حكومت‌ اسلامي‌  ج‌ 6 (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1378).

- «نقد سياست‌ خارجي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌». روزنامه‌  خرداد  (29 و 30/1/1378).

- "انگیزه ها و ریشه های انقلاب اسلامی"، در انقلاب اسلامی: گذشته، حال و آینده (به زبان روسی)، مسکو، 1999.

- «جايگاه‌ بحث‌ احزاب‌ در انديشه‌ سياسي‌ اسلامي‌» فصلنامه علمي - پژوهشي  علوم‌سياسي‌، ش‌ 3(زمستان‌ 1377).

- «نگاهي‌ به‌  هرمنوتيك‌، كتاب‌ و سنت‌ »، فصلنامه علمي - پژوهشي‌  علوم‌ سياسي‌، ش‌ 1 (تابستان‌ 1377).

- «آسيب‌شناسي‌ انقلاب‌ اسلامي‌» در  جرعه‌ جاري‌: سي‌ مقاله‌ پژوهشي‌ پيرامون‌ انقلاب‌ اسلامي‌  (تهران‌: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و انديشه‌ اسلامي‌، 1377).

- «مشروعيت‌ و جمهوريت‌ در انديشه‌ سياسي‌ شيعه‌» در  جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1377).

- «مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر در اسلام‌»، مجله‌  قبسات‌، ش 5 و 6  (پاييز و زمستان‌ 1376)[56].

- ”چالشهاي‌ نظري‌ جامعه‌ مدني‌ در حكومت‌ اسلامي‌» در  تحقق‌ جامعه‌ مدني‌ در انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ (مجموعه‌ مقالات‌)  (تهران‌: سازمان‌ مدارك‌ فرهنگي‌ انقلاب‌ اسلامي‌، 1376).

- «نقد كتاب‌  مباني‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ ». مجله‌  حكومت‌ اسلامي‌ ، ش‌ 4 (تابستان‌ 1376).

- «اصول‌ عدالت‌»، مجله‌  نقد و نظر . ش‌10- 11 (بهار و تابستان‌ 1376).

- «ارتباط فلسفه سياسی و فقه سياسی». مجله حکومت اسلامی، ش 3 (بهار 1376).

- «نگاهي‌ به‌ فلسفه‌سياسي‌ اسلام‌»، مجله‌  حكومت‌ اسلامي‌ ، ش‌ 2 (زمستان‌ 1375) و «الفلسفة‌ السياسية‌ في‌ الاسلام‌». مجله‌  التوحيد، ش‌ 94 (مايس‌ 1998).

- «منگنه‌ ذلت‌ يا شهادت‌» در  مجموعه‌ مقالات‌ دومين‌ كنگره‌ عاشورا  (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1374)، صص‌ 111ـ122.

- «استنباط‌ و زمان‌ و مكان‌»، در:  اجتهاد و زمان‌ و مكان‌ ج‌ 2  (قم‌: مؤسسه‌ تنظيم‌ و نشر آثار امام‌ خميني‌، 1374).

 

هـ‌  . همايش‌هاي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌

      - "همایش چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران"، انستیتو شرق­شناسی آکادمی علوم روسیه، 19 فروردین 1398.

      - "چهل سال انقلاب اسلامی: بازخوانی گذشته، نگاه به آینده"، دوازدهمین همایش سالانه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج کشور، مشهد مقدس (31 تیر تا 2 مرداد 1397).

      - "کارگاه بین المللی معاضدت حقوقی و متون حقوقی، مؤسسه بین­المللی مطالعات عالی علوم کیفری (ISISC)، سیراکوزا، 17- 19 دسامبر 2014 (26-28 آذر 93).

      - "المؤتمر الدولی حول "حضارات في طور الانتقال: مجتمعات غازية ومجتمعات مركّبة عبر التاريخ، لبنان نموذجا"، جبیل (لبنان)، 4 و 5 و 6 ایلول (سبتمبر) 2014.

      - "دومین کنگره بین­المللی علوم انسانی اسلامی"، ایران، دیماه 1392.        

      - "کنگره بین­المللی فرهنگ و اندیشه دینی"، ایران، 1392.[57]

      - سمینار بین المللی "رویکردهایی نو به تاریخ اندیشه سیاسی: ارزیابی مجدد آینه­های شاهی"، برلین، 2 و 3 نوامبر 2012 (12 و 13 آبان 1391).

      -  کارگاه "اسلام و حقوق بشر"، دانشگاه اگزتر، 22 و 23 ژوئن 2011 (1 و 2 تیر 1390).

      - سمینار بین­المللی "اسلام و اروپا: دین، حقوق و هویت"، بلونیا، ایتالیا، 14 و 15 مارس 2011 (24 و 25 اسفند 1389).

       - همایش "نواندیشی دینی"، پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی، قم، 4 و 5 اسفند 1389.

       - سمینار بین المللی سه جانبه (ایرانی، ترکی و عربی): "أولويات الإصلاح في العالم الإسلامي: الدولة و المواطنة"، استانبول، 1و 2 دسامبر 2010 (10 و 11 آذر 1389).

       - سمینار بین المللی "ارتقای صلح از طریق ادیان ابراهیمی: انتظار و چالشها"، بازل (سوئیس)، 7- 9 فوریه 2010 (18-20 بهمن 1388).

       - سمینار بین المللی "حقوق بشر اسلامی"، لبنان، 5 و 6 اوت 2009 (14 و 15 مرداد 1388).

       - سمینار بین المللی "تنوع و تغییر در فقه شیعی"، دانشگاه اگزتر، 4 و 5 ژوئن 2009 (14 و 15 خرداد 1388).

        - همایش بین­المللی "صلح، حقوق بشر و دین"، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.        

        - سمینار بین­المللی "تشیع مدرن و هویت"، دانشگاه گلاسگو، 25-27 مه 2008 (6-8 اردیبهشت 1387).

        - سمینار "نقد آرای دین­شناسانه سروش"، دانشگاه صنعتی اصفهان،  26 آذر 1386.

        - کارگروه مشترک دانشگاه مفید، دانشگاه آمستردام و دانشکده روابط بین­الملل (سیاست خارجی ج.ا.ا. و حقوق بشر)، 17 اردیبهشت 1386.

        - همايش بين المللی "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۶.       

        - همايش "سيره نبوي"، قم، ۱۸ بهمن ۱۳۸۵.

        - همایش بین المللی "گفتگوی فرهنگ ها"، مسکو، 5 و 6 آبان 1385 (27 و 28 اکتبر 2006).

        - همایش بین المللی "هرمنوتیک، سیاست مبتنی بر متون دینی و حقوق بشر: بین متن و زمینه"، هلند، 18-20 می 2006 (28-30 اردیبهشت 1385).

       - همايش بين المللي "هويت ها، تفاوت ها و حقوق بشر"، ايران، دانشگاه مفيد، اردیبهشت 1384.

- همايش “انقلاب اسلامي،مسائل و نظام سياسي“، ايران، ۱۳۸۳.

- همايش بين المللي ”لائيسيته و حقوق بشر“، دانشگاه شهيد بهشتي، ۲۸ و ۲۹ آذر ۱۳۸۳.

- همايش بين المللي ”امام مهدي، عدالت و جهاني شدن“، لندن، ۵ مهر ماه ۱۳۸۳.

- كنفرانس بين المللي ”انقلاب اسلامي و چشم انداز آينده“، ايران، 27و28 ارديبهشت 1383.

-  همايش بين المللي ”رهبري مذهبي“، پيشاور، 23 اسفند 1382.

-  همايش بين المللي ”مردم سالاري ديني“ ، ايران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1382.

- همايش‌ بين‌المللي‌ «مباني‌ نظري‌ حقوق‌ بشر»،ايران‌، دانشگاه مفيد، 1382.

- همايش‌ بين‌المللي‌ روابط‌ ايران‌ و پاكستان‌ در چشم‌انداز تاريخي‌، پيشاور، 14 و 15 دي‌ ماه‌ 1381.

- همايش‌ بين‌المللي‌ «حقوق‌ بشر و گفتگوي‌ تمدنها»، ايران‌، دانشگاه مفيد، 1380.

- همايش‌ «رقابت‌هاي‌ سياسي‌ و امنيت‌ ملي‌»، ايران‌ ،1379.

- كنگره‌ «امام‌ خميني‌ و انديشه‌ حكومت‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،1378.

- همايش‌ بين‌المللي‌ «انقلاب‌ اسلامي‌:گذشته‌،حال‌،آينده‌»، مسكو،12 و 13 اسفند 1377.

- همايش‌ «جمهوريت‌ و انقلاب‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،2 و 3 خرداد 1377.

- همايش‌ «تحقق‌ جامعه‌ مدني‌ در انقلاب‌ اسلامي‌»، ايران‌ ،11و12 بهمن‌ 1376.

- دومين‌ كنگره‌ «عاشورا»،ايران‌ ،1374.

- كنگره‌ «اجتهاد و زمان‌ و مكان‌»،ايران‌ ،1374.

 

و . تدريس‌ 

- دروس‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب‌، زبان‌ تخصصي‌، فقه سياسي و روش‌ تحقيق‌(و روش‌شناسي‌) در مقطع‌ كارشناسي، کارشناسی‌ ارشد و دکتری به عنوان هیأت علمی در دانشگاه‌ مفيد از سال‌ 1380.

- درس "تاریخ اندیشه­های سیاسی شیعیان اثنی عشری" در مقطع دکتری دانشگاه ادیان (1392-1393).

- درس "روش شناسی در علوم سیاسی" در مقطع دکتری دانشگاه باقر العلوم (ع).

- دروس‌ انديشه‌ سياسي‌ اسلام‌ و غرب‌ در دانشگاه‌ تهران و  باقرالعلوم‌ (ع‌) از سال‌ 1375.

- «انقلاب‌ اسلامي‌ و ريشه‌هاي‌ آن‌» در دانشگاه‌ تهران‌،شهيد بهشتي‌ و علامه‌ طباطبايي‌ (1372ـ1375).

- تدریس «کلام سیاسی شیعه» در دانشگاه بین المللی فلوریدا (FIU) در سال 1395-1396.

 

ز. تجارب علمي - مديريتي

- ریاست دانشکده علوم سیاسی دانشگاه مفید، 1397- 1400.

- عضو کمیته علمی «همایش بین­المللی هزاره خواجه نظام­الملک طوسی»، 1397.

- عضو هیأت تحریریه مجله سیاست و روابط بین­الملل، از 1396.

- عضو کمیته علمی "همایش بین­المللی علوم انسانی اسلامی"، گیلان، ایران، 1394.

- عضو هیأت تحریریه مجله حقوق بشر، از 1393.

- عضو کمیته علمی "همایش ملی مدیریت توانمندیها در اقتصاد ایران"، 1392.

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی- پژوهشی شیعه شناسی، از تابستان 1390.

- مسئول دفتر طرح و برنامه بنیاد فرهنگی هاد، 1389-1393.

- مدير گروه علوم سياسي در دانشگاه مفيد، ۱۳84- 1386.

-  عضو كميته علمي همايش انقلاب اسلامي، مسائل و نظام سياسي،1383.

- معاونت طرح و برنامه موسسه فرهنگي دار الهدي، ۱۳۸۳-1388.

- عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي انقلاب اسلامي و چشم انداز آن،1383.

-  مشاور سياسي معاونت طرح و برنامه حوزه علميه قم، 1382.

- عضو كميته علمي همايش مردم سالاري ديني، 1382.

- عضو كميته علمي دومين همايش بين المللي حقوق بشر، 1382.

- عضو شوراي پژوهشي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام، از 1380.

- مسئول گروه فلسفه سياسي پژوهشكده انديشه سياسي اسلام، قم، 1376 – 1380.

- مسئول مركز زبان دفتر تبليغات اسلامي، 1369 – 1370.

 [1]. حائز رتبه اول دوره كارشناسي ارشد.

[2] . اثر برگزيده دو سالانه کتاب (اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، 1397).

[3] . ویراست دوم (با اصلاحات و اضافات): قم، دانشگاه مفید، 1387؛ ویراست سوم (با اصلاحات و اضافات)، قم، دانشگاه مفید، 1391.

[4] . اثر برگزيده دو سالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی، دبيرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[5]. پژوهش ممتاز حوزه دين در سال ۱۳۸۳، و اثر برگزيده دو سالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی، دبيرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[6]. رساله دکتری، و حائز رتبه سوم پنجمين همايش كتاب سال حوزه در سال 1382.

[7]. پژوهش برتر كنگره دين پژوهان در سال 1381 (مشترك با دكتر سيد علي ميرموسوي)، و اثر برگزيده دوسالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی، دبيرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[8]. ويراست اول به همراه جمعي از محققان، و ويراست دوم و سوم مشترك با دكتر مصطفي ملكوتيان، محمدعلي حسيني زاده، محمد پزشكي و عبد الوهاب فراتي، و ویراست چهارم با عنوان انقلاب اسلامی، مشترک با دکتر ملکوتیان، حسینی زاده، فراتی و مرندی.

[9] . مشترك با  محمود رضويان.

[10] . پايان نامه كارشناسي ارشد، و اثر برگزيده دو سالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی، دبيرخانه خبرگان رهبری، ۱۳۸۵.

[11] . با همکاری دکتر ابراهیم فتحی.

[12] . با همکاری محمدحسین صادقی و لیلا مهرابی.

[13] . با همكاري محمد فولادي.

[14] . مشترك با دكتر سيدعلي ميرموسوي.

[15] . مشترك با محمد نوري.

[16] . با همکاری محمد خورشیدی.

[17] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[18] . با همکاری محمد خورشیدی.

[19]. مشترک با محمدحسین نوروزی و شهره پوررمضان.

[20] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[21]. مقاله ارائه شده به همایش بین­المللی صلح، حقوق بشر و دین، قم، دانشگاه مفید، 23 و 24 اردیبهشت 1388.

[22] . با همکاری محمد حسین صادقی.

[23] . با همکاری محمد حسین صادقی.

[24] . با همکاری محمد حسین صادقی.

[25] . با همکاری محمد حسین صادقی.

[26] . مشترک با دکتر محمدرضا سالاری­فر و سید موسی موسوی.

[27] . مشترك با     بهاءالدین قهرمان­نژاد، فهیمه فرهمندپور، محسن مهاجرنیا، و مرتضی حسنى­نسب.

[28] . مشترک با رحمت تهمورثی.

[29]. The paper was presented at the seminar on "New Approaches to the History of Political Thought: Mirrors for Princes Reconsidered", Berlin, November, 2-3, 2012.

[30]. ارائه شده به همایش "نواندیشی دینی"، قم، اسفند 1389.

[31] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[32]. مشترک با محمدحسین نوروزی.

[33]. مشترک با محمدحسین نوروزی و حسن حبیبی.

[34] . مشترک با سید موسی موسوی.

[35]. ارائه شده به همایش بین­المللی "حضارات في طور الانتقال: مجتمعات غازية ومجتمعات مركّبة عبر التاريخ، لبنان نموذجا"، جبیل (لبنان)، 4 و 5 و 6 سپتامبر 2014.

[36] . مشترک با حسن ناصرخاکی و نجمه نجم.

[37] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[38] . مشترک با محمدحسین نوروزی و شهره پوررمضان (این کنگره با همکاری مراکز مختلف علمی از جمله ISC برگزار شده است.

[39] . مشترك با حسین جدی.

[40] . مشترک با محمدحسین نوروزی.

[41] . مشترک با بابک ولدی.

[42] . ارائه شده به همايش "دين و حقوق بشر"، دانشگاه مفيد، ۱۳۸۶.

[43] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[44] . مشترک با سعید باقری خاروانی.

[45] . مشترک با دکتر منصور میراحمدی.

[46] . paper presented for the seminar on "Islamic Human Rights", Lebanon, August 5-6, 2009.

[47] . مشترک با سید حامد حجازی.

[48] . مجله ISI

[49]. paper presented for the conference on "Scriptural Hermeneutics", The Netherlands, 2006.

[50]. مشترک با سید محسن طباطبایی­فر.

[51] . مشترك با دكتر سيدعلي حسيني زاده.

[52] . اثر برگزیده کتاب ماه علوم اجتماعی در سال 1387.

[53] . این همایش حاصل همکاری رایزنی ج.ا.ا. با وزارت فرهنگ و رسانه های گروهی روسیه، انستیتو فرهنگ شناسی روسیه، آکادمی خدمات دولتی ریاست جمهوری روسیه، انستیتو خاور شناسی آکادمی علوم روسیه، شورای حفاظت و مطالعات میراث فرهنگی و طبیعی و شورای علمی تاریخ و فرهنگ جهان آکادمی علوم روسیه بود؛ که در تاریخ 5-6 آبانماه 1385 (27-28 اکتبر 2006) برگزار شد.

[54] . پژوهش برتر كنگره دين پژوهان در سال ۱۳۸۵.

[55]. مشترك با دکتر احمد بستاني. جلسه نقد این کتاب با حضور مؤلف محترم کتاب، دکتر منوچهری، دکتر حقیقت و دکتر پزشگی در دانشگاه مفید برگزار شد: "دانش سیاسی مسلمانان در دوره میانه"، کتاب ماه علوم اجتماعی، ش 73-74 (آبان و آذر 1382).

[56] . مشترك با دكتر سيد علي ميرموسوي.

[57] . با همکاری دانشگاه بوشهر، دانشگاه­های دیگر و ISC

15856 مرتبه بازدید
در حال ارسال...