کتابها

بررسی و نقد متون سياسي در حوزه اسلام و ایران

در این کتاب 23 متن سیاسی مورد بررسی و نقد قرار گرفته است

بررسی و نقد متون سياسي در حوزه اسلام و ایران

نشر کویر، 1399

فهرست مطالب

مقدمه. 14

بررسي و نقد قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام‌                                                      20

هرمنوتيك گادامر. 23

روش‌شناسي فوكويي.. 28

مفهوم قدرت نزد فوكو، جاحظ و ابن‌خلدون.. 41

نقد نگاه شرق‌شناسانه. 46

بررسي و نقد نظام سياسي و دولت در اسلام............................................................. 53

نقاط قوت كتاب.. 58

ملاحظات روش‌شناسانه. 59

ملاحظات محتوايي.. 64

بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر

ملاحظات روش شناسانه

ملاحظات محتوایی جلد اول

ملاحظات محتوایی جلد دوم 

 بررسي و نقد اسلام، سنت، دولت مدرن.................................................................... 106

ملاحظات روشي.. 110

ملاحظات محتوايي.. 122

بررسي و نقد درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی ....................................................... 138

نقاط قوت كتاب.. 140

مسائل شکلی كتاب.. 141

مسائل مربوط به فلسفه سیاسی غرب.. 142

مسائل مربوط به فلسفه سیاسی اسلامی.. 143

 

بررسي و نقد هرمنوتيک، کتاب و سنت...................................................................... 138

معرفي اجمالي كتاب.. 140

نقاط قوت كتاب.. 141

ملاحظات روشي.. 142

ملاحظات محتوايي.. 143

بررسي و نقد سکولاريسم اسلامي........................................................................... 159

معرفی کتاب.. 173

نقد کتاب.. 177

 بررسي و نقد لائيسيته چيست؟................................................................................ 170

لائيسيته و سکولاريسم: معناي لغوي يا اصطلاحي؟. 173

تفاوت گذاري ميان فرايند تاريخي و معناي امروزين.. 177

تمييز معناي حقيقي از مطلوب.. 182

"جدايي دين از سياست" يا "جدايي نهاد دين از نهاد سياست"؟. 185

بررسي و نقد برخي آراي عرفي‌گرايانه شيعي............................................................. 220

مفهوم «عرفي‌گرايي». 222

گونه‌شناسي عرفي‌گرايي در اسلام. 227

به سوي نظريه همروي.. 246

تحزب در انديشه سياسي اسلامي........................................................................... 258

ماهيت و تعريف حزب.. 261

نوين بودن پديده حزب.. 262

«حزب» در متون و مباني ديني.. 263

نسبت دين و پديده‌هاي نوين.. 266

اجتهادات فقهي در خصوص احزاب.. 267

جهات مثبت و منفي احزاب سياسي.. 263

چشم انداز حزب در جامعه ايران.. 273

انديشه سياسي ملاصدرا و حـکمت سياسـي متعـاليـه؟                                             277

ملاصدرا و انديشيدن سياسي.. 283

اهميت انديشه سياسي صدرا 286

حكمت سياسي متعاليه؟. 288

اقتدارگرايي در انديشه سياسي صدرا 294

ملاصدرا و نظريه ولايت سياسي مجتهدان.. 296

محدوده ولايت....................................................................................................... 300

ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصاري.. 303

ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله بروجردي.. 307

ولايت فقيه از ديدگاه آيت‌الله خويي.. 316

بررسي و نقد نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه............................................................... 322

تفاوت نظریه سیاسی آیت­الله منتظری متقدم و متأخر:

الف) ماهيت ولايت و نظارت.. 334

ب) محدوده ولايت.. 336

ج) شرايط حاکم اسلامي.. 338

د) شخصي يا گروهي بودن اين مسئوليت.. 338

ﻫ) منشأ مشروعيت فقيه. 339

و) ساختار حکومت اسلامي.. 340

بررسي و نقد مباني انديشه سياسي در اسلام............................................................ 343

نقاط قوت كتاب.. 346

نقادي سرفصل درس... 347

ملاحظات صوري.. 348

ملاحظات روشي.. 349

ملاحظات محتوايي.. 354

بررسي و نقد جامعه‌شناسي معرفت.......................................................................... 359

معرفی کتاب

ملاحظاتی بر محتوای کتاب

 بررسي و نقد «مقدمه» روش در علوم اجتماعي: رويکردي رئاليستي                                  376

مقدمه بحث

نقد متن

بررسي و نقد بنيادهاي علم سياست.......................................................................... 386

نقاط قوت كتاب.. 389

ملاحظات محتوايي.. 390

بررسي و نقد ما چگونه ما شديم؟............................................................................. 404

معرفي كلي كتاب.. 406

سؤال اصلي و فرضيه كتاب.. 408

روش تحقيق كتاب.. 409

ملاحظات روشي و محتوايي.. 409

نگاهي به فهم نظريه‌هاي سياسي............................................................................ 416

نظريه بحران.. 419

شرايط کاربرد نظريه بحران.. 421

بررسي و نقد نظريه‌هاي انقلاب اسلامي................................................................... 427

رهيافت‌هاي مختلف در مطالعه انقلاب اسلامي ‌ايران.. 430

1. تأكيد بر اهميت فرهنگي انقلاب.. 430

2. تأكيد بر اهميت عوامل اقتصادي و جامعه‌شناختي.. 431

3. تأكيد بر عوامل روان‌شناختي.. 431

4. رهيافت سياسي به انقلاب.. 432

5. رهيافت چندعلتي.. 432

نقد نظريه‌هاي مربوط به پيروزي انقلاب اسلامي.. 434

1. نظريه توطئه. 434

2. نظريه مدرنيزاسيون. 435

3. نظريه اقتصاد. 437

4. نظريه مذهب... 438

5. نظريه استبداد. 441

6. نظريه پسامدرن. 445

7. نظريه رهبري مذهبي.. 446

نظريه رهبري مذهبي و مسئله ساختار/ كارگزار 462

بررسی و نقد احیای علوم سیاسی............................................................................ 477

معرفی کتاب.. 484

نقاط مثبت کتاب.. 490

نقدهای محتوایی.. 484

 آسيب‌شناسي علوم سياسي در ايران....................................................................... 477

الف- آسيب‌هاي مربوط به نظام سياسي – اجتماعي.. 484

ب- آسيب‌هاي مربوط به انديشمندان.. 490

۱- تحويل علوم سياسي به علوم ديگر. 491

2- ابهام ارتباط سنت و تجدد. 492

3- رضايت بخش نبودن سطح دانش سياسي اسلامي.. 494

4- ابهام در بومي‌سازي.. 499

5- ابهام در اسلامي‌سازي.. 499

6- ناکافي بودن مطالعات بينا رشته‌اي.. 501

7- بحران روش... 502

8- آشفتگي مفاهيم. 504

9- خودسانسوري.. 505

10- مردمي نبودن زبان. 506

11- ايدئولوژيک و سياست زده شدن علوم سياسي.. 506

ج- آسيب‌هاي مربوط به دانش‌پژوهان.. 507

1- ضريب هوشي پايين.. 507

2- بحران کار. 507

مروري بر سرفصل­هاي رشته علوم سياسي.. 508

 بررسی و نقد «سند الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی»                                                  477

۱- جنس این سند. 491

2- محدودیتهای پیش­بینی در علوم انسانی 492

3- ایدئالیستی یا رئالیستی بودن

4- ایدئولوژیک یا علمی بودن. 491

5- نسبت با تمدن اسلامی

6- نسبت اسلامیت، ایرانیت و تجدد

7- نسبت با مهمترین مباحثات در حوزه علوم انسانی

8- نسبت اندیشه و عمل

9- یگآن­ه انگاری و تکثرگرایی

10- نسبت متن و زمینه

11- توجه به موقعیت خاص ایران اسلامی

12- عنایت به کارنامه چهل ساله جمهوری اسلامی

 منابع و مآخذ. 517

نمايه اشخاص.... 535

 


1635 مرتبه بازدید
در حال ارسال...