بازدید امروز : 6   
بازدید کل : 534076   

متن کامل مصاحبه با مایکل والزر
هرچند نقدهایی بر لیبرالیسم وارد است، اما در عین حال دو مکتب لیبرالیسم و جماعت ­گرایی قابل جمع به نظر می ­رسند

متن کامل مصاحبه با مایکل سندل
در کشورهای غربی، از یک سو «تحرک» در اقتصاد به «نابرابری» انجامیده، و از سویی دیگر احزاب کارگر، دموکرات و سوسیال دموکرات به این علت محبوبیت خود را در طبقه متوسط از دست داده­ اند که شعارهایی توخالی مطرح می­ کنند

بررسی و نقد کتاب «احیای علوم سیاسی»
مدعای این کتاب احیای سیاستگری با دو ویژگی هنجاری و عملی بودن است؛ مسئله ای که از جوانب مختلف قابل نقد به نظر می رسد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها