بازدید امروز : 57   
بازدید کل : 217893   

سه پرده «نواندیشی دینی»؟
بهتر است سه جریان مهم فکری ایران را رویکرد (یا گفتمان) نواندیشی دینی، روشنفکری دینی و روشنفکری معنوی (یا معنویت گرایی فرادینی) بنامیم

تاریخ انقلاب اسلامی ایران (سخنرانی در FIU)
مهم ترین تأثیر انقلاب اسلامی در داخل هژمونی گفتمان اسلام سیاسی، و در خارج مطرح شدن قدرتی نو در صحنه روابط بین الملل، و به خصوص در منطقه خاورمیانه، ارزیابی می شود

سخنرانیهای محرم و صفر در میامی
محور مباحث دهه محرم در ارشاد سنتر، درسهای اخلاقی و اجتماعی عاشورا، و عنوان مباحث دهه صفر اخلاق در خانواده بود

همه مصاحبه ها و یادداشت ها