بازدید امروز : 42   
بازدید کل : 890240   

دین و دموکراسی
نشست دین و دموکراسی با حضور دکتر رضا غلامی و دکتر سیدصادق حقیقت در برنامه شیوه برگزار شد

نقش عقل در فقه سیاسی
این جلسه در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد

نشست تخصصی بررسی و نقد «نظریه همروی و حقوق بشر»
در این نشست، نسبت نظریه همروی و حقوق بشر توسط سه تن از اساتید محترم مورد نقد واقع شد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها