بازدید امروز : 33   
بازدید کل : 338209   

پنجمین دوره بین المللی شیعه شناسی دانشگاه ادیان
این دوره در شهریور ۱۳۹۶ در دانشگاه ادیان برگزار شد

ما و جماعت گرایی: نگرشی گذرا به جماعت گرایی به مثابه یک مکتب
بر اساس توجه به زمینه ها در جماعت گرایی، شاید بتوان از حقوق بشر دینی (یا حقوق بشر دینداران یا جامعه دیندار) سخن گفت

انتشار کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
این کتاب توسط نشر هرمس در تابستان ۱۳۹۶ چاپ شده است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها