بازدید امروز : 36   
بازدید کل : 911788   

زمینه گرایی و کاربردی سازی گزاره های فقهی
به نظر می رسد زمینه گرایی تأثیری در نوع اجتهاد، و چگونگی کاربردی سازی گزاره های فقهی، داشته باشد

سه­ گانه و پنچ­ گانه شایگانی
تحول اندیشه شایگان را بهتر است در سه دوره ببینیم، نه پنج دوره

اسلام سیاسی، بنیادگرایی و مسئله زن
در حالی که بنیادگرایی نقش زنان در جامعه و سیاست را برنمی تابد، اسلام سیاسی به این مسئله احساس نیاز می کند

همه مصاحبه ها و یادداشت ها