بازدید امروز : 40   
بازدید کل : 865043   

منافع ملی، شرق و غرب نمی‌شناسد
مرز منافع ملی و مسئولیتهای فراملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبهم است

از صلح امام حسن (ع) تا قیام امام حسین (ع)
بر اساس مکتب آنال، اولاً واقعه عاشورا را باید در تاریخ بلندمدت تحلیل کرد، و ثانیاً ابعاد سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، جمعیت شناسی و مانند آن قابل جمعند

مصاحبه­ ای منتشر نشده با دکتر جواد طباطبايى
نظريه «زوال انديشه سياسى» حداقل سه وجه دارد: منسجم نبودن نظريه سياسى، فاصله عمل و نظر، و امتناع تفكر به عنوان نتيجه آن

همه مصاحبه ها و یادداشت ها