مصاحبه ها و یادداشتها

قدرت‌، تنها با قدرت‌ مهار مي‌شود

موضوع علم سیاست قدرت است، و قدرت تنها با قدرت مهار می شود
2139 مرتبه بازدید
در حال ارسال...