مصاحبه ها و یادداشتها

مردم سالاری دینی

اولین سؤالی که از دو واژه مردم سالاري و دين به ذهن متبادر مي شود، امكان تحقق آن است
2185 مرتبه بازدید
در حال ارسال...