مصاحبه ها و یادداشتها

ظرفیت سنجی دین نسبت به مفاهیم مدرن

این نشست به همت پژوهشگاه فقه معاصر، در تاریخ 4 تیرماه برگزار شد. ناقد جلسه دکتر میرموسوی و دبیر علمی آن دکتر فراتی بودند

باسمه تعالی

 

مبنای این نشست مقاله ای با همین عنوان در مجله علوم سیاسی، ش 38 (تابستان 1386) است:

http://www.s-haghighat.ir/fa/articles/view/62/1

پس از نقد آن مقاله توسط دکتر مجاهدی و دکتر میرموسوی، ویراست جدید مقاله در کتاب «همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی» (نشر هرمس، 1396) به چاپ رسید.

جلسه حاضر با توجه به اصلاحات فوق برگزار شد.

لطفا پادکست این جلسه را در آدرس ذیل پی گیرید:

s_sadegh_haghighat@

111 مرتبه بازدید
در حال ارسال...