مصاحبه ها و یادداشتها

انتشار کتاب «چهل سالگی انقلاب اسلامی»

این کتاب مجموعه مقالات همایشی در مسکو در سال 1398 است

کتاب «چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران» مجموعه مقالات همایشی در مسکو در سال 1398 است.

در این همایش، علاوه بر ایران شناسان و اسلام شناسان روس همانند خانم النا دونایوا، اساتیدی از جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند:

دکتر حسن بهشتی پور،

دکتر سیدعلی میرموسوی، و

دکتر سیدصادق حقیقت.

در این مراسم، سفیر پیشین جمهوری اسلامی- جناب آقای دکتر مهدی سنایی- ایراد سخنرانی کردند.

341 مرتبه بازدید
در حال ارسال...