مصاحبه ها و یادداشتها

بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی

امکان بومی سازی روش های علوم سیاسی، بر اساس شرایط خاص اسلام و ایران، وجود دارد

نشست بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی با سخنرانی سید صادق حقیقت، ۳ مهرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته روش شناسی انجمن علوم سیاسی ایران، سلسله نشست‌های وبیناری روش شناسی در علوم سیاسی برگزار می‌شود. نشست نخست با عنوان بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی با سخنرانی سید صادق حقیقت استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید پنج شنبه ۳ مهرماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برپا می‌شود. نشست یادشده به صورت آنلاین در بستر سرور مجازی (bigbluebutton) به آدرس https://engage2.shatel.com/b/vze-3hq-xxc پخش می‌شود.  حضور در این نشست علمی برای عموم علاقه مندان آزاد و رایگان است. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۹۳۳۷۳۵۷۵۷۶ تماس حاصل کنند.

سرفصل مباحث:

سرفصل بومی سازی روش شناسی علوم سیاسی

-  معادل بومی سازی: indigenization, localization, contextualization, domestication, introspection, parochialism

- تعریف بومی سازی: سازگار کردن و انطباق با شرایط خاص زمانی و مکانی (در این جا، ایران و اسلام)

-  متعَلق بومی سازی: تکنولوژی و مانند آن/ علوم انسانی و علوم اجتماعی

- ارتباط با اسلامی سازی و ایرانی سازی

- مفروض: ابتنای روش شناسی بر هستی شناسی، معرفت شناسی و نظام ارزشی خاص خود

رویکردهای مختلف بومی سازی:

1- رویکرد اثبات گرایانه: علم جهانشمول. نقد این رویکرد.

2- رویکرد سنتی: رویکرد حداکثری: ابن خلدون جامعه شناس، حکمت سیاسی متعالیه و مانند آن. نقد این رویکرد.

3-رویکرد سنت گرایانه: نقد این رویکرد.

4- رویکرد پسامدرن: نگاه پست مدرن به مسائل ایران، انقلاب اسلامی و اسلام. نقد این رویکرد.

5- همروی سنت، تجدد و پساتجدد: انقلاب اسلامی: تردید بین سنت و تجدد/ ضرورت نقد سنت، تجدد و پساتجدد/ عدم امکان نادیده گرفتن مزایای مدرنیته و پست مدرنیته/ امکان بهره بردن از روشهای مختلف: تکثر روش شناسانه و همروی روش شناختی/ ابعاد جهانشمول و ابعاد محلی/ امکان بصیرت گرفتن از روشهای پسامدرن و حتی هرمنوتیک هستی شناسانه در مطالعات اسلامی و ایرانی

- نتیجه: 1- رویکرد اول بومی سازی را رد، و رویکردهای چهارگانه بعد آن را تأیید می کنند. 2- ضرورت توجه به ویژگیهای اسلام و ایران در بحث روش شناسی علوم سیاسی، 3- امکان استفاده از روشهای ترکیبی بر اساس کثرت گرایی روش شناسانه و همروی روش شناختی

795 مرتبه بازدید
در حال ارسال...