مصاحبه ها و یادداشتها

جماعت گرایی و اندیشه اسلامی

جماعت گرایی و اندیشه اسلامی از جهات مختلف با هم اشتراک و همپوشانی دارند

جماعت گرایی و اندیشه اسلامی

سخنرانی در مؤسسه اندیشه دینی معاصر، اسفند 97

 

مقدمه: 1- اکثر جماعت گرایان صبغه دینی دارند، که البته با سکولاریسم تنافی ندارد. 2- وقتی از اندیشه دینی (اسلامی) سخن می گوییم، قرائتهای متفاوتی در آن وجود دارد. 3- به همین نسبت همه موارد ذیل قابل انتساب به همه جماعت گرایان نیست.

به هر روی، جماعت گرایی و اندیشه اسلامی می تواند در موارد ذیل با هم نسبت برقرار کنند:

1-    تکیه بر «جماعت» که با جامعه تفاوت دارد؛

2-    اشتراک در نقد لیبرالیسم؛

3-    تقدم خیر بر حق؛

4-    رجوع به دین (که می تواند با سکولاریسم سازگار باشد، یا نباشد)؛

5-    عدالت دولت رفاه؛

6-    غنی کردن اخلاق و حقوق بشر؛

7-    خاص گرایی (در حقوق مثبت) و جهانشمول گرایی (در حقوق منفی)؛

8-    فضیلت گرایی؛

9-    تأکید بر سنت و فرهنگ؛

10-  نسبی گرایی محدود (بر خلاف پست مدرنیسم)؛

11-  نگاه نقادانه به تجدد؛

12-  جنگ عادلانه؛

13-  تفکیک دو موج: جنبه آکادمیک و عملی (جامعه شناسانه).

1150 مرتبه بازدید
در حال ارسال...