مصاحبه ها و یادداشتها

رساله های سیاسی شیعه

رساله ها و کتب سیاسی شیعه به سه قسم قابلیت تقسیم دارد: آیینه شاهی یا سیاستنامه، فلسفه سیاسی و فقه سیاسی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، ششمین دوره بین‌المللی کوتاه‌مدت شیعه شناسی که با شرکت استادان و پژوهشگرانی از پنج قاره از روز سه‌شنبه اول اسفند 96 در دانشگاه ادیان و مذاهب قم آغازشده بود، ظهر روز دوشنبه هفتم اسفند پایان یافت.

شرکت‌کنندگان در این دوره بین‌المللی که از کشورهای مختلفی چون آمریکا، استرالیا، اتریش، ژاپن، پاکستان، عراق، نیجریه و سودان بودند، با مهم‌ترین سرفصل‌های تاریخی و اعتقادی تشیع ازجمله تاریخ شکل‌گیری، پیدایش و فرق تشیع، تشیع و ایران معاصر،‌ منابع تفکر شیعی، دکترین مهدویت، امامت، آیین‌های عزاداری و سرور، ادعیه و زیارات، اخلاق شیعی، اندیشه سیاسی تشیع،‌ اجتهاد و فتوا، و نیز تشیع و زنان، شیعه و گفتگو و دکترین سیاسی تشیع آشنایی یافتند.

در این دوره اساتید حوزه و دانشگاه ازجمله محمد لگنهاوزن، محمدعلی شمالی، سیدحسن اسلامی،‌ حمیدرضا شریعتمداری، سید صادق حقیقت، محمد سمیعی، نعمیه پورمحمدی، مهدی رضازاده، حامد فیاضی و محسن قنبری به ارائه سخنرانی پرداختند.

همچنین در این دوره همانند دوره پیشین علاوه بر میهمانان خارجی، دانشجویان و پژوهشگرانی از داخل کشور نیز حضور داشتند که فضای تعامل و گفتگو را فراهم می کرد.   

گفتنی است شرکت‌کنندگان در پنجمین دوره بین‌المللی شیعه شناسی با پایان بخش آموزشی برنامه، به گردشگری فرهنگی در شهرهای قم اصفهان، کاشان و تهران نیز می پردازند تا از نزدیک در جریان فضای فرهنگی و اجتماعی کشورمان قرار گیرند.

 

A Typology of Shii Political Treatises

 

 

Aims of the course:

1) A classification of Shii Political Treatises

 

 2) Main Islamic issues regarding Shii Treatises

 

 Definitions:

1) Shii

2) "Political Thought” (Treatises), Mirrors for princes, Political Philosophy, Sharia or Political Fiqh (Jurisprudence)

 

Three Kinds of Shii Political Treatises

 

1) Mirrors for princes

 

2) Political Philosophy

 

I- Masha (Peripatetic) / II- Ishraq (Illumination)/ III- Muta’liyah (Theosophy)

 

I – Classic (Al-Farabi)/ II- Contemporary (Mohammad H. Tabatabaei)

 

3) Political Fiqh (Jurisprudence): Wilayat al-Faqih

 

1) Imam Khomeini: Appointment Theory

 

2) Hossein A. Montazeri

I- Election Theory

II- Supervision Theory

 

- E. I. J. Rosenthal in his Political Thought in Medieval Islam has presented political philosophy, political fiqh, and mirrors for princes as a trinity.

- While philosophers debated the scope of human reason, the ideal society and how to attain it and the nature of revelation, jurists argued about interpretations of the sharī‘a, i.e. Islamic law, to govern private and public life.

- Mirrors may rely on reason, fiqh, narrations, fables, history and so on, but their style and method is not as significant as their overarching objective, which is the preservation of power.

- While Patricia Crone in her study on medieval Islamic political thought has accorded mirrors to the Sunni tradition, several Shi‘i mirrors exist as well.

Conclusion
1- There are few “Mirrors Treatises” in our time.
2- There are a few “Political Philosophy Treatises” at the present time.

3- Islamic Revolution is based on Imam Khomeini’s theory of wilayat al-faqih.
4- There are many differences between “Appointment Theory”, “Election Theory”, and “Supervision Theory”

  

1367 مرتبه بازدید
در حال ارسال...