کلمات قصار

کلمات عرفانی علامه طباطبایی

- باب فيوض مفتوح است، شما سعي كنيد مانع ايجاد ننماييد.

- گاهی یک عصبانیت، بیست سال انسان را به عقب می‌اندازد.

-  ما سرانجام هر چه را در خارج می‌جستیم، در درون یافتیم.

- ما کاری مهمتر از خودسازی نداریم .

- اعتبارات دنیا نوعاً وفا نمی کند و اگر هم وفا بکند تا دم قبر است و بعداز آن ماییم و ابد ما!

1442 مرتبه بازدید
در حال ارسال...