بازدید امروز : 196   
بازدید کل : 906324   

قلمرو اعتبار فقه سیاسی
فقه سیاسی (برخلاف رویکرد حداقلی) اعتبار دارد، اما (برخلاف رویکرد حداکثری) در مواردی خاص (مانند نظریه دولت) با محدودیت روبرو است

جنگ و صلح در اسلام
چون آرای مختلفی در فلسفه سیاسی اسلامی و فقه سیاسی وجود دارد، ابداع نظریه صلح ضروری به نظر می رسد

حجیت عقل همگانی
بر اساس نظریه همروی، عقلی كه نزد شارع مقدس حجت است، همين عقلی است كه بين همگان مشترك است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها