اندیشه سیاسی امروزین اسلام

سخنرانی اندیشه سیاسی امروزین اسلام (Islamic Political Thought Today) در دانشگاه کاتولیک واشنگتن در آخر شهریور 95 با محوریت زیر برگزار شد:

1- تفکیک اسلام یک و دو و سه،

2- قرائتهای مختلف از اسلام و دیگر ادیان،

3- حقانیت برخی قرائتها نسبت به برخی دیگر،

4- عنصر عقلانیت در تشیع

5- اسلام سیاسی و غیرسیاسی

6- همروی متن و زمینه: ذاتی نبودن خشونت در دین

1032 مرتبه بازدید
در حال ارسال...