مصاحبه ها و یادداشتها

نقش عقل در فقه سیاسی

این جلسه در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد

نقش عقل در فقه سیاسی

پژوهشگاه فقه معاصر

ارائه کننده: دکتر محمود شفیعی

ناقدان: دکتر محسن مهاجرنیا و دکتر سیدصادق حقیقت

پادکست این نشست علمی را می توانید در آدرس زیر پی گیرید

s_sadegh_haghighat@

690 مرتبه بازدید
در حال ارسال...