مصاحبه ها و یادداشتها

هم افزایی دانشی میان حوزه و دانشگاه

این کرسی توسط دکتر عبدالمجید مبلغی انجام شده است

هم افزایی دانشی میان حوزه و دانشگاه

مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی)، کرسی ترویجی

ارائه دهنده: دکتر عبدالمجید مبلغی، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ناقد:  دکتر سید صادق حقیقت، استاد تمام پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی

دبیر علمی: دکتر فرشید دانش پژوه، دکتری فلسفه علم

زمان: دوشنبه 6 شهریور ماه ۱۴۰۲

نکات ناقد:

جنبه های مثبت:

1- اصل بحث ضرورت نظری و عملی دارد.

2- دکتر مبلغی شخصیت مطرح حوزه و دانشگاه است.

3- بحث، روشمند است.

4- بدیع و ابداعی است.

5- از مباحث مهمی همانند منبع، توزیع و نظم آگاهی برخوردار است.

نکات تکمیل کننده:

 1- متن ارائه شده چندان زمینه مند نیست، در حالی که روش زمینه مند است.

2- ارتباط با قدرت حکومت و نسبت آن با حوزه بحث نشده است.

3- زمانمند نیست و به حوزه و دانشگاه امروز نظر ندارد. همان گونه که گفته شده، تفکر انتقادی باید این جایی و اکنونی باشد.

4- آرمانگرایانه است.

5- معلوم نیست گونه شناسی است یا نوآوری.

6- به لایه های زیرین مثل سنت و تجدد پرداخته نشده است.

7- با نگاه آسیب شناسانه باید به این مسئله پرداخت که چرا در طول بیش از 4 دهه وحدت حوزه و دانشگاه تحقق نیافته و همراه با هم افزایی علمی نبوده است.

8- در تعریف تفکر انتقادی از استقرا و قیاس استفاده شده، در حالی که مرسوم نیست. تفکر انتقادی از یونان تا امروز گونه های مختلفی دارد. پس باید یا یکی از آنها را گرفت یا تعیین مراد کرد.

9- قدرت ساختاری و مویرگی قابل جمع نیستند.

 

پادکست این برنامه را می توانید در آدرس زیر پی گیرید

s_sadegh_haghighat@

 

32 مرتبه بازدید
در حال ارسال...