بازدید امروز : 180   
بازدید کل : 875148   

نشست تخصصی بررسی و نقد «نظریه همروی و حقوق بشر»
در این نشست، نسبت نظریه همروی و حقوق بشر توسط سه تن از اساتید محترم مورد نقد واقع شد

نشست "فقه، دموکراسی و مسئله ایران"
دکتر فیرحی، به عنوان یک نواندیش دینی، به «فقه دموکراسی» قائل نبود

مذاکره مستقیم/ مذاکره غیرمستقیم
مذاکره مستقیم نه تنها با مبانی دینی در تضاد نیست، بلکه می تواند ارتقای منافع ملی را به همراه داشته باشد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها