بازدید امروز : 58   
بازدید کل : 90168   

آسیب‌ ها و موانع اسلامی­ سازی علوم انسانی
مهم ترین آسیب ها و موانع اسلامی سازی علوم انسانی عبارتند از: دستوری و صوری شدن، عدم توجه به استلزامات اسلام سیاسی، کم شدن فضا برای گفتگو، و عدم توجه به دستاوردهای بشری و تمدن نوین

چاپ کتاب «قرون وسطای جهانی: بازنگری آیینه های شاهی» توسط دانشگاه هاروارد
وجود رساله های آیینه شاهی به زبانهای مختلف نشان می دهد اندیشه سیاسی در دوران پیشامدرن ممکن بوده است

اصولگرایی مفهوم روشنی نیست
پنج شکاف جریانهای فکری- سیاسی عبارتند از: سکولار/ دینی، راست/ چپ اقتصادی، راست/ چپ سیاسی، سنت/ تجدد، و ولایی/ غیرولایی

همه مصاحبه ها و یادداشت ها