بازدید امروز : 104   
بازدید کل : 26820   

چالشهای علوم انسانی در ایران
در ایران، بر خلاف کشورهای جهان اول، علوم انسانی دانشی دست دوم تلقی می­ شود

«اعلامیه حقوق بشر اسلامی» نیازمند رفع ابهام است
کشورهای اسلامی بر اساس مبانی نظری متفاوت این اعلامیه را امضا کردند

تبار گفتمان اعتدال
عملگرایی هم مانع صورتبندی گفتمان اعتدال می شود، و هم ابهاماتی را برمی انگیزد که زمینه ساز انتقادهای مخالفان است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها