بازدید امروز : 140   
بازدید کل : 182230   

راه چهارم روشنفکری؟
«راه چهارم» از نظر مفهومی و طبقه ­بندی ابهام دارد، و متفکران کلیدی ­اش مشخص نیستند

انتشار کتاب "سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامي"
اين كتاب مهم‌ترين مفاهيم سياسي را از ديدگاهي اسلامي (و به شکل خاص، شيعي) بر اساس نظریه همروی به بحث می کشد

پشه‌ای در مرداب: وجوه اشتراک وهابیت و سلفی گری
وجوه اشتراک وهابیت و سلفی گری عبارت است از: رجوع به سلف صالح، تجددستیزی، اهمیت سه نسل اول صدر اسلام، تصوف ستیزی و عدم پایبندی به مذاهب اربعه

همه مصاحبه ها و یادداشت ها