بازدید امروز : 210   
بازدید کل : 327270   

ما و جماعت گرایی: نگرشی گذرا به جماعت گرایی به مثابه یک مکتب
بر اساس توجه به زمینه ها در جماعت گرایی، شاید بتوان از حقوق بشر دینی (یا حقوق بشر دینداران یا جامعه دیندار) سخن گفت

انتشار کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
این کتاب توسط نشر هرمس در تابستان ۱۳۹۶ چاپ شده است

مصاحبه با پدر سازه انگاری، نیکلاس اونف
سازه انگاری اجتماعی چارچوبی همراه با مفاهیم پسامدرن، اما گشوده نسبت به همه روش ها حتی روش های کمی، است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها