بازدید امروز : 220   
بازدید کل : 68392   

چاپ کتاب «قرون وسطای جهانی: بازنگری آیینه های شاهی» توسط دانشگاه هاروارد
وجود رساله های آیینه شاهی به زبانهای مختلف نشان می دهد اندیشه سیاسی در دوران پیشامدرن ممکن بوده است

نشست «تمدن و سیاست»
قبل از ساختن تمدن اسلامی، باید نشان دهیم می توانیم خانه خود را بسازیم!

مطهری استثنا بود، نه قاعده!
بررسی اندیشه‌ سیاسی مرتضی مطهری در میزگردی با حضور سیدصادق حقیقت و محسن غرویان

همه مصاحبه ها و یادداشت ها