بازدید امروز : 81   
بازدید کل : 35895   

ریشه های فکری داعش
فهم جریان افراطی گری و خشونت گرایی در جهان اسلام مبتنی بر همروی متن و زمینه است

آینده سلفی گری افراطی
آینده به نفع سلفی گری رادیکال رقم نخواهد خورد

فلسفه سیاسی شیعی
در این درسگفتار، کلیات فلسفه سیاسی شیعی و فلسفه سیاسی فارابی، ملاصدرا و علامه طباطبایی بحث شده است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها