بازدید امروز : 95   
بازدید کل : 39249   

جنبش های شیعی منطقه ملهم از فرهنگ عاشورا هستند
جنبش هایی همچون انصارالله یمن (حوثی ها) و حزب الله لبنان متأثر از فرهنگ عاشورایی هستند

ریشه های فکری داعش
فهم جریان افراطی گری و خشونت گرایی در جهان اسلام مبتنی بر همروی متن و زمینه است

آینده سلفی گری افراطی
آینده به نفع سلفی گری رادیکال رقم نخواهد خورد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها