بازدید امروز : 128   
بازدید کل : 151637   

پشه‌ای در مرداب: وجوه اشتراک وهابیت و سلفی گری
وجوه اشتراک وهابیت و سلفی گری عبارت است از: رجوع به سلف صالح، تجددستیزی، اهمیت سه نسل اول صدر اسلام، تصوف ستیزی و عدم پایبندی به مذاهب اربعه

«خطابات قانونیه» و «کمند هرمنوتیک»
نه خطابات قانونیه استلزامی با دموکراسی دارد، و نه لازمه آن فرازمانی و فرامکانی دین و شریعت است (که بخواهد با هرمنوتیک ضدیت پیدا کند)

چاپ چهارم کتاب روش شناسی علوم سیاسی
کتاب «روش شناسی علوم سیاسی» در زمستان ۱۳۹۴ به چاپ چهارم خود رسید

همه مصاحبه ها و یادداشت ها