بازدید امروز : 315   
بازدید کل : 349661   

نقد کتاب همروی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی
این نشست به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و با حضور دکتر فیرحی و دکتر رضوانی برگزار شد

جمات گرایی و نقد مبانی اخلاقی حقوق بشر معاصر
این نشست انشاالله در تاریخ دوم آبان برگزار خواهد شد

اسلام و جماعت گرایی
مهمترین وجوه شباهت اسلام و جماعت گرایی عبارت است از: تأکید بر جماعت، سنت و فرهنگ؛ پیشینی بودن خیر؛ احیای فضیلت گرایی ارسطویی؛ فلسفه سیاسی مبتنی بر فرهنگ و سنت؛ نقد لیبرالیسم؛ جنگ عادلانه و ناعادلانه؛ و نقد حقوق بشر غربی

همه مصاحبه ها و یادداشت ها