بازدید امروز : 76   
بازدید کل : 42838   

کارگاه "معاضدت حقوقی"
در این کارگاه علمی موضوع معاضدت حقوقی از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت

قانونگذاري و شورا در فقه سياسي شيعه
مفاهيمي مثل مشروطه، حزب، قانون و پارلمان وجوب شرعي مولوي ندارند

بهره برداری تبلیغی وسیع داعش از شایعه سازی در جنگ
داعش از فناوری نوین و مسائل روانشناختی همانند شایعه سازی در راستای مقاصد خود استفاده می کند

همه مصاحبه ها و یادداشت ها