بازدید امروز : 247   
بازدید کل : 372792   

حوزه انقلابی و مسئولیتهای فراملی
پیوند سه جریان فکری فرهنگستان علوم اسلامی، نوفردیدی ها و کلیسای ارتدوکس روسی، قرائت اسلام سیاسی را رادیکال‌ تر کرده است

مثلث شوم
در مقابل مثلث شوم اسرائیل، امریکا و عربستان، باید به اصلاح ذهنیتها حتی با دشمنان خود اقدام کنیم

تعامل فلسفه سیاسی و فقه سياسي، «نظريه همروي» را مي سازد
در پاسخ به سؤال عدالت و توزیع قدرت (در حوزه اندیشه سیاسی اسلامی)، نه فلسفه سیاسی از فقه بی‌نیاز می‌شود و نه فقه سیاسی از فلسفه سیاسی

همه مصاحبه ها و یادداشت ها