بازدید امروز : 289   
بازدید کل : 192238   

اندیشه سیاسی امروزین اسلام
نسبت خشونت و رادیکالیسم با ادیان (و از جمله اسلام) تنها با همروی متن با زمینه های سیاسی اجتماعی قابل درک است

راه چهارم روشنفکری؟
«راه چهارم» از نظر مفهومی و طبقه ­بندی ابهام دارد، و متفکران کلیدی ­اش مشخص نیستند

انتشار کتاب "سیاست اندیشی در حوزه اندیشه سیاسی اسلامي"
اين كتاب مهم‌ترين مفاهيم سياسي را از ديدگاهي اسلامي (و به شکل خاص، شيعي) بر اساس نظریه همروی به بحث می کشد

همه مصاحبه ها و یادداشت ها