بازدید امروز : 62   
بازدید کل : 524327   

آزاداندیشی در سیره ائمه ما محدودیتی ندارد
به نظر می رسد گذر زمان فاصله بین دولت و جامعه ما را زیاد کند

چرایی عدم مشروعیت حکومتها
نظر امام خمینی در مشروعیت حکومت مبتنی بر نصب مشروط (به خواست مردم) است

عاشورا و راهبرد انقلاب اسلامی
هرچند انقلاب اسلامی ملهم از اهداف معصومان (ع) است، اما الگوی «تنگنای ذلت یا شهادت» قابل تطبیق بر سه برهه پیروزی انقلاب اسلامی، دوران جنگ، و مرحله پس از جنگ نبوده است

همه مصاحبه ها و یادداشت ها