بازدید امروز : 165   
بازدید کل : 592926   

دوگین، پوتین و محافظه کاران
اشتراک دوگین با محافظه کاران ایران عبارت است از: سیاست آخرالزمانی، تجدد ستیزی، اعتقاد به زوال غرب و لیبرالیسم، نقد سکولاریسم، ضرورت اتحاد شرق و سیاست حفظ وضع موجود

سه موج اصلاحات
موج سوم اصلاحات از سال ۹۷ شروع شده، از نوع جنبشهای جدید اجتماعی است، و ضرورتاً سر ندارد.

تضمین آزادی از منظر قرآن (کرسی ترویجی دکتر خانمحمدی)
علم و آگاهی، ‌عقل‌‌گرایی، تفکر، گسترش فرهنگ نقد و انتقاد دائمي عالمانه و گفتگوی تعاملی كاربردي ترين سازوکار قرآن برای تضمین آزادی‌های عمومی شهروندان می‌باشد.

همه مصاحبه ها و یادداشت ها